Diller

Lisansüstü tezlerin bahar dönemi son teslimi hakkında

Lisansüstü tezlerin tamamlanması hususunda aksaklıkların yaşanmaması ve akademik takvime uygun hareket edilebilmesi için resmi tatil ve bayram tatili göz önünde bulundurularak Enstitümüz bir takvim belirlemiştir. Lisansüstü öğrencilere ait Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin bahar döneminde tescil edilebilmesi için tezlerin ilk teslimlerinin, eksiksiz doldurulan FORM-40-41-42-(43 DR için) ve Turnitin benzerlik raporuna ait ilgili belge ile birlikte anabilim dalı kurul kararı alınarak en geç 13 Temmuz 2021 Salı günü mesai bitimine kadar Fen Bilimleri Enstitüsüne EBYS yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.

13 Temmuz 2021 tarihinden sonra tez teslimi ile ilgili yapılan başvurular, Enstitü Yönetim Kurulu Gündemine 2021-2022 güz dönemi ilk haftasına kadar alınmayacaktır

Yukarıda belirtilen konularla ilgili tedbirlerin alınması, duyuruların yapılması ve yeterli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

 

Türkçe