Diller

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:
 
"Fen Bilimleri Enstitüsü yabancı uyruklu öğrenci başvuru, kabul ve kayıt şartları ile ilgili bir yönerge hazırlanmıştır. Bu yönerge Enstitü Kurulunda kabul edilmiş ve Üniversitemiz Senatosuna arz edilmek üzere Eğitim Komisyonuna sunulmuştur. Fırat Üniversitesi Senatosu, bu yönergenin son halini onayladıktan sonra yabancı uyruklu öğrenci başvuruları alınacaktır.
 
Gelişmeleri Fen Bilimleri Enstitüsünün resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Başvuru tarihleri ve gerekli tüm detaylar Üniversitemiz Senatosunun onayını müteakip duyurulacaktır."
 
IMPORTANT INFORMATION:
 
"A directive regarding the application, admission and registration requirements of foreign students at the Graduate School of Sciences has been prepared. This directive has been accepted by the Graduate School Board and submitted to the Education Commission to be submitted to the University Senate. Foreign student applications will be received after the Fırat University Senate approves the final version of this directive. .
 
You can follow the developments on the official website of the Graduate School of Natural and Applied Sciences and social media accounts. Application dates and all necessary details will be announced after the approval of the University Senate.

 

Türkçe