Diller

Temel Değerlerimiz

  Bilgi ile yaşatmak: Her konuda bilinç düzeyini yükselmek için çabalar, önyargıları kırar.

  Akademik Özgürlük: Etik ve insani değerlere sadık kalarak özgürce bilimsel faaliyet gösterir.

  Bilimsellik: Bulguya dayalı kurduğu politikalarını kişilerden bağımsız işletir.

  Çevreye Duyarlılık: Her alanda enerji verimliliğini önemser, canlılar için iş yapar.

  Hoşgörü: Hataları telafi eder, yönetimde esneklik sınırları vardır, tüm düşüncelere açıktır.

  Katılımcılık: Her düşüncenin ve emeğin kıymetini bilir, takım ruhuyla çalışır.

  Paydaş Memnuniyeti: Neden enerji ve zaman harcadığını, kimin için çalıştığını iyi bilir.

  Şeffaflık: Daima hesap verebilir ve izlenebilir, kaynaklarını ne için harcadığını bilir.

  Yenilikçilik ve Girişimcilik: Özgün düşünce üretip ilk uygulayıcı olmak ister.

  Sürdürülebilirlik: Kalite hedeflerini ve başarılarını kişilerden bağımsız devam ettirir.

Türkçe