Diller

Tez Çalışmaları

FORM

WORD  

PDF ÖRN

PDF

TEZ ÇALIŞMALARI

FORM-30 YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU ÖNERİ FORMU      
FORM-31 TEZ KONUSU ve PLANI (Öğrenci tarafından hazırlanır)      
FORM-32 FİKİR HAK SAHİPLİĞİ BEYANI (isteğe bağlı)      
FORM-33 TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTI DAVETİ      
FORM-34 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI TUTANAĞI      
FORM-35 TEZ İLERLEME RAPORU (Öğrenci tarafından hazırlanır)      
FORM-36 TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI      

 

 
Türkçe