Diller

Tez Ödülü

Tez Ödülü'nün amacı, tez konularının ülkemizin gelişimine, kültür ve düşün dünyasına katkıda bulunmasını sağlamak ve ülkemizin temel bilimde araştırma gücünü Fırat Üniversitesi olarak artırmaktır.

Bu ödül kapsamında;

01 Ocak 2020-31 Aralık 2020 (Geçen akademik yıl içinde)

tarihleri arasında tamamlanmış Yüksek Lisans ve Doktora tezleri değerlendirmeye alınır.

Başvuru, tez sahibi/tez yöneticisi tarafından ilgili Enstitü'ye yapılır. Tez ödülleri hakkında detaylı bilgi için Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü tez ödül yönergesini inceleyiniz.

Başvuru için gerekli belgeler;

 1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu (Ek-1)

 2. En başarılı tez başvuru gerekçesi danışman ve öğrenci tarafından ayrı ayrı ifade edilip imzalanacaktır.

 3. Tez Savunma Tutanağı

 4. Tezin tescil edildiğine dair Enstitü Yönetim Kurulu kararı

 5. Tezin bir kopyası

 6. Tezden üretilen yayınların listesi

  • Listedeki yayın gruplaması; SCI/SCI-expanded dergi yayınları, Diğer uluslararası dergilerdeki yayınlar, ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar, uluslararası konferans bildirileri, ulusal konferans bildirileri, patent, faydalı model vb. şeklinde sıralanmalıdır.

  • Listede yer alan herbir yayının yazarları, yayının adı, yayınlandığı konferans/dergi adı, yayınlandığı yıl, varsa DOİ numarası, dergi etki Faktörü belirtilmelidir.

 7. Tezden üretilmiş yayınların birer kopyası (Yayınların teşekkür kısmında ilgili yayının ilgili öğrencinin tez çalışmasının bir kısmını oluşturduğunun belirtilmesi beklenmektedir.)

 8. Ön Değerlendirme Tablosu (Ek-2)

NOT: 2020 yılı tez ödülü başvuru tarihleri Ocak ayında duyurulacaktır.

Türkçe