Diller

Tez Ödülü

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

"Fen Bilimleri Enstitüsü En başarılı Lisansüstü Tez ödülleri ile ilgili bir yönerge hazırlanmıştır. Bu yönerge Enstitü Kurulunda kabul edilmiş ve Üniversitemiz Senatosuna arz edilmek üzere Eğitim Komisyonuna sunulmuştur. Fırat Üniversitesi Senatosu, bu yönergenin son halini onayladıktan sonra 2020 yılı en başarılı lisansüstü tez ödülleri başvuruları alınacaktır.
 
Gelişmeleri Fen Bilimleri Enstitüsünün resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Başvuru tarihleri ve gerekli tüm detaylar Üniversitemiz Senatosunun onayını müteakip duyurulacaktır."
Türkçe