Diller

Tez Kitapçıklarında Sık Karşılaşılan Hatalar

TEZ KİTAPÇIKLARINDA SIK KARŞILAŞILAN HATALAR

Savunma sınavında başarılı olan ve tescil için Enstitüye teslim edilen tez kitapçıklarında sık görülen hatalar aşağıda sıralanmıştır. Zaman ve maddi kayıplara neden olan bu hataların en aza indirilmesinde ve tez kitapçıklarının yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmasında danışman ve öğrencilerimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Tez kitapçıklarının hazırlanmasında gerekli özenin gösterilmesi ve özellikle aşağıdaki hatalardan sakınılmasının hepimiz adına önemli bir kazanç olacağı unutulmamalıdır. 

  • Tez kitapçığı üzerindeki tez başlığının tescillenen tez başlığı ile aynı olmaması.

Tez savunma sınavı ortak toplantı tutanağında tez başlığının değiştirildiğine dair bir ifade bulunmamasına rağmen, Enstitü tarafından teze başlanmadan önce tescillenmiş tez konusu başlığı ile (öğrenci transkriptinde de yazılı olan) tez kitapçığı üzerine yazılan başlığın aynı olmadığı görülmektedir. Tescillenen tez başlığı ile kitapçık üzerindeki başlığın tek bir harfinin (karakterinin) dahi farklı olmaması gereklidir. Aksi halde tez kitapçığı kabul edilemez.

  • “Tezin Enstitüye Teslim Tarihi” ile “Tezin Savunulduğu Tarih” bilgilerinin hatalı olması.

İç Kapakta bulunan “Tezin Enstitüye Teslim Tarihi” ile “Tezin Savunulduğu Tarih” bilgilerinin hatalı yazıldığı görülmektedir. Tez Teslim Tarihi; danışmanın ve anabilim dalının tezin tamamlandığına dair yazısının ve tez jürisini Enstitüye önerildiği resmi yazının tarihi olması gerekir.

  • Numaralama yöntemi ile kaynak gösterimi yapıldığında, metin içindeki ilk kaynak gösteriminin 1 ile başlatılmaması ve kaynak gösterimlerinde sıranın takip edilmemesi.

Numaralama yöntemi ile kaynak gösterimi yapıldığında metin içinde verilen ilk kaynağın numarası 1 ile başlatılmalı ve daha sonra verilen kaynaklar numara sırası takip edilerek verilmelidir.

  • Soyadına göre kaynak gösteriminin kullanıldığı tez kitapçıklarında Kaynaklar Bölümünde alfabetik sıralamanın yapılmaması.

Kitapçıkta verilen tüm şekillerin ve tabloların metindeki hangi ifadeyle ilişkili olduğu, şekil veya tablo numaralarının ilişkili ifadenin içinde kullanılarak belirtilmiş olması gerekir. Dolayısıyla şekil ya da tablo, bu değinmeden (ifadeden) sonra konulmalıdır.

  • Tez kitapçığında yer alan şekil ve tablolara metin içinde değinilmemesi, değinmenin şekil ya da tablodan sonra gelen metinde yapılması.

  • Tez kitapçığı içinde verilen alıntı (başkaları tarafından hazırlanmış) şekil ve/veya tabloların kaynaklarının verilmemesi.

Tez kitapçığı içinde kullanılan tüm alıntı şekil ve tabloların hangi çalışmadan alındığı belirtilmiş ve bu çalışmalar da kaynaklar bölümünde verilmiş olmalıdır. İnternet ortamından alınıp kullanılan şekil ve tablolar da dahil olmak üzere pek çok eserin telif hakkı bulunabileceği unutulmamalıdır.

  • Bir sayfayı aşan tablo ve şekiller için diğer sayfaya taşan kısımlarının üstünde ilgili tablo veya şeklin devamı olduğunun belirtilmemesi.

Bir sayfayı aşan tablo ve şekiller için ilk sayfada şekil veya tablo başlığı kullanılmalı ve diğer sayfaya taşan kısmın üstünde (sayfanın ilk satırı olarak) “Tablo 5 in devamıdır.”, “Şekil 4.1 in devamıdır.” gibi ibareler konulmalıdır.

  • Tablo, şekil ve denklemlerin numaralandırılmasında ana bölüm ile birlikte alt bölüm numaralarının dikkate alınması.

Tablo, şekil ve denklemlerin numaralandırılmasında sadece ana bölüm numarasının dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin Bölüm 2 deki numaralandırmalar 2.1, 2.2, ... şeklinde olmalı ve metin içerisinde bunlara değinme yapılmış olmalıdır (Örneğin, Denklem 2.1 de verildiği gibi... Şekil 6.3 de görlmektedir. Tablo 4.2 de ...). Şekil 3.2.1 veya Tablo 4.3.2 gibi üçlü veya dörtlü numaralandırma yapılmamalıdır.

  • Savunma sınavı jüri üyelerinin kişisel raporlarının tamamen aynı veya çok büyük oranda benzerlik göstermesi.

  • Sayfa kenar boşluklarının Tez Yazım Klavuzuna uygun olmaması

 

NOT: Bu süreçte tezle ilgili sorularınızı fenbilim@firat.edu.tr adresine mail göndererek sorabilirsiniz.
Türkçe