Diller

2020-2021 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora İlanı (Son Güncelleme: 8 Eylül 2020)

ÖNEMLİ DUYURU

(08.09.2020)

 

  1. 2020-2021 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları 09.09.2020 tarihinde Saat: 09:00’da http://enstitu.firat.edu.tr/ adresi üzerinden online olarak devam edecektir.
  2. Yüksek Lisans ve Doktora başvurularının değerlendirmesinde diğer dönemlerle birlikte 2020/ALES-1 puanları da dikkate alınmıştır.
  3. YÖK’ün 02.09.2020 Tarih ve E.54438 sayılı yazısına istinaden 2020-2021 Güz Dönemi’ne mahsus olmak üzere;
    1. Yüksek Lisans ve Doktora başvurularında yabancı dil belgesi gerekli olmayıp, doktora programlarına kesin kayıtta yabancı dil belgesi istenecektir (Ayrıntılı bilgi için ilan metnine bakınız.
    2. Yüksek Lisans için başvuruların değerlendirmesi: (ALES puanı x 0.56 + lisans mezuniyet notu x 0.44) şeklinde hesaplanan başarı puanları 60 ve üzerinde olan adaylar puanına göre sıralamaya tabi tutularak, ilan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir.
    3. Doktora için başvuruların değerlendirmesi: ALES puanı x 0.625 + lisans/yüksek lisans mezuniyet notu x 0.25 + bilimsel değerlendirme sınav notu x 0.125 şeklinde hesaplanan başarı puanları 70 ve üzerinde olan adaylar puan sıralamasına tabi tutularak, ilan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir.

Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

Tezsiz Yüksek Lisans İlanı

Türkçe