Diller

FBE610 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi Mazeret Sınavı Notları

 

Dersin mazeret sınav notları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Notlar OBS üzerinde ayrıca Mazeret Sınav Notu olarak işlenmemiş olup daha önce ilan edilen notlar düzeltilerek Mazeret Sınav notları işlenmiştir.

Tüm Kısa Sınav ve Mazeret sınav notları ile OBS üzerinde işlenmiş ortalama notlar için  3 Haziran 2020 gün sonuna kadar itiraz edilebilir. Daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacakır.

Notuna itiraz edecek öğrencilerin "fenbilim@firat.edu.tr" adresine "FBE610 - Not İtirazı" konulu resmi formatta dilekçe şeklinde başvurmaları gerekmektedir. Başka bir ortamdan yapılacak itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

(DÜZELTME : 31.05.2020)

Sınav puanları aşağıdaki şekilde olup 31.05.2020 tarihindenden önce burada ilan edilen puanlar yanlışlıkla ortalama notları göstermektedir.172113103 35
192117102 35
192115110 30
192121103 35
191111103 40
192111104 45
172117103 50
191116101 40
192111108 45
192130103 55
192135103 50
171128101 50
182137108 65
192141115 70
182144106 75
192111106 80
192143108 65
191145102 60
192121104 50
191117101 50
191120105 75
192113108 75
192135105 55
192139105 55
182116202 50
191136102 65
192136104 80
192111109 60
192141103 50
192121110 80
191112103 65
192129103 65
182144102 60
181140103 85
192112109 15
192118101 25
192120102 30
191121113 35
192123102 35
192144101 40
192145104 40
192111110 40
181121112 45
192114104 45
191112105 50
191112111 60
142140204 65

Daha önce burada ilan edilen puanlar yanlışlıkla ortalama notlar olarak verilmilştir.

Sınav puanları yukarıdaki gibidir. Düzeltme Tarihi: 31.05.2020

Türkçe