Diller

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

2019-2020 Bahar Yarıyılı için Lisansüstü Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kesin Kayıt için Enstitümüze Teslim Etmeleri Gereken Belgeler:

 1. Kayıt bildirim formu (FORM 5) enstitünün hazır formlar kısmından veya Enstitümüzden alınabilir,
 2. TC Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Lisans veya yüksek lisans diplomasının fotokopisi,
 4. Transkriptin fotokopisi (Ön lisanstan, tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adayların ön lisans transkriptini getirmeleri),
 5. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini Yurtdışında tamamlamış adayların Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgesini, diploma ve transkriptlerinin noterce Türkçeye çevrilmiş örneğini de eklemeleri,
 6. ALES belgesinin fotokopisi,
 7. YDS veya eşdeğer sınav belgesinin fotokopisi,
 8. Mevzuata uygun bir adet vesikalık fotoğraf,
 9. Erkek adaylar askerlik durum belgesinin vermek zorundadırlar.
 10. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar yukarıda verilen fotokopi niteliğindeki belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadır.
 11. Enstitüler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 12. Adayların kesin kayıtlarında şahsen veya vekaletli dilekçe ile başvurusu zorunludur. Eksik evrakla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

Belgeleri ilanda belirtilen zamanda (28-30 Ocak 2020) teslim edemeyen adaylar kayıt haklarından vazgeçmiş sayılır. Bu durumda yedek adaylara kayıt hakkı tanınır.

Türkçe