Diller

FBE610 Dersi 2019-2020 Güz Yarıyılı Sınav Takvimi

2019-2020 Güz yarıyılı FBE 610 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi sınav takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

  • Arasınav                 : 06 Aralık 2019 Cuma günü saat 16.00

  • Mazeret Sınavı       : 03 Ocak 2020 Cuma günü saat 16.00

  • Genel Sınav            : 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 16.00

  • Bütünleme Sınavı  : 31 Ocak 2020 Cuma günü saat 16.00

Sınav 40 sorudan oluşan çoktan seçmeli yöntemle gerçekleştirilecek olup değerlendirme Enstitü tarafından yapılacaktır.

Sınavın en az 60 dk en fazla 75 dk olacağı düşünülmelidir.

 

Tüm sınavlar için Sınav Yeri:

Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elekronik Mühendisliği Derslikleri 

 

Mazereti nedeniyle arasınava katılamayacak öğrencilerimizin mazeretlerini belgelemek suretiyle dilekçe ile en geç 20 Aralık 2019 tarihine kadar Enstitüye müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yılsonu Notunun hesaplanmasında aşağıdaki yöntemin uygulanması kararlaştırılmıştır:

 

Arasınav Notu = %60 Arasınav Test Puanı + %40 Sınıf İçi Uygulama Puanı

Yılsonu Notu = %50 Arasınav Notu + %50 Genel Sınav Test Puanı

 

Güncelleme Tarihi: 19.11.2019  saat 14:10

 

Türkçe