Diller

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

2019-2020 Güz Yarıyılı için Lisansüstü Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kesin Kayıt için Enstitümüze Teslim Etmeleri Gereken Belgeler:

 1. Kayıt bildirim formu https://yeni.firat.edu.tr/content/akademik adresi ilgili enstitünün hazır formlar kısmından veya Enstitülerden alınabilir,
 2. TC Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Lisans veya yüksek lisans diplomasının fotokopisi,
 4. Transkriptin fotokopisi (Ön lisanstan, tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adayların ön lisans transkriptini getirmeleri),
 5. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini Yurtdışında tamamlamış adayların Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgesini, diploma ve transkriptlerinin noterce Türkçeye çevrilmiş örneğini de eklemeleri,
 6. ALES belgesinin fotokopisi,
 7. YDS veya eşdeğer sınav belgesinin fotokopisi,
 8. Mevzuata uygun iki adet vesikalık fotoğraf,
 9. Erkek adaylar askerlik durum belgesinin vermek zorundadırlar.
 10. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar yukarıda verilen fotokopi niteliğindeki belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadır.
 11. Enstitüler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 12. Adayların kesin kayıtlarında şahsen veya vekaletli dilekçe ile başvurusu zorunludur. Eksik evrakla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

Belgeleri ilanda belirtilen zamanda (16-18 Temmuz 2019) teslim edemeyen adaylar kayıt haklarından vazgeçmiş sayılır. Bu durumda yedek adaylara kayıt hakkı tanınır.

Türkçe