Diller

2019 - 2023 DÖNEMİ STRATEJİK PLANIMIZ HAZIR

Enstitümüzün 2019-2023 dönemine ait Vizyonu, Misyonu, Politikaları ve Stratejileri yenilenerek Stratejik planı hazırlanmıştır.

Stratejik Planımıza buradan ulaşılabilir: STRATEJİK PLAN