Diller

FBE 610 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi Genel ve Bütünleme Sınav Takvimi

2018-2019 Bahar yarıyılı “FBE 610 Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersi Genel ve Bütünleme sınav takvimi aşağıdaki gibidir:

Genel Sınav Tarihi          : 31 Mayıs 2019, saat 14:00

Bütünleme Sınav Tarihi : 21 Haziran 2019, saat 14:00

Sınav Yeri: Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Anfileri (1-4)

Yılsonu Notu aşağıdaki eşitlikle hesaplanacaktır:

Yılsonu Notu = %50 arasınav Puanı + %20 Uygulama Puanı + %30 Final Puanı

Sınavlar 40 adet çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve tüm şubeler için ortak olarak yapılacaktır. Sınavın en az 60 dk süreli olacağı varsayılmalıdır. Değerlendirmede yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır (işaretlenmemiş soru bırakmamanız faydanıza olabilir). Değerlendirme Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

---------- Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.------------

NOT: Sınıf içi etkinlik raporlarını teslim etmemiş öğrencilerimizin, raporlarını sorumlu öğretim üyesine teslim etmesi için son tarih: 22 Mayıs 2019 dur. Bu tarihten sonra teslim edilecek roprlar dikkate alınmayacaktır.  

Türkçe