Diller

2018-2019 Bahar Yarıyılı FBE 610 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi Arasınavı

2018-2019 Bahar yarıyılı “FBE 610 Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersi arasınavı 26 Nisan 2019 cuma günü saat 15.00 de Kimya Mühendisliği anfilerinde ortak olarak yapılacaktır. Sınav en az 30 sorudan oluşan çoktan seçmeli yöntemle gerçekleştirilecek olup değerlendirme Enstitü tarafından yapılacaktır. Sınavın en az 60 dk en fazla 75 dk olacağı düşünülmelidir. Değerlendirmede yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır (işaretlenmemiş soru bırakmamanız faydanıza olabilir).

Arasınav Tarihi: 26 Nisan 2019, saat 15.00

Yer: Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Anfileri (1-4)

 

Mazereti nedeniyle sınava katılamayacak öğrencilerimizin mazeretlerini belgelemek suretiyle dilekçe ile en geç 03 Mayıs 2019 tarihine kadar Enstitüye müracaat etmeleri gerekmektedir. Mazeret sınavı 10 Mayıs 2019 tarihinde saat 15.00 de arasınav ile aynı yerde ve usul ile yapılacaktır.

Yılsonu Notunun hesaplanmasında aşağıda verilen yöntemin uygulanması kararlaştırılmıştır:

Yılsonu Notu = %50 arasınav Puanı + %20 Uygulama Puanı + %30 Final Puanı

 

---------- Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.------------

 

 

 

Türkçe