Diller

FBE 610 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi Arasınav Not Dağılımı

 

En düşük puan: 20

En yüksek puan: 97,5

Ortalama: 71,5

Std. Sapma: 16,1

Sınava Katılan: 200

Dersi Alan: 252

 

En Kolay Soru

Son dönem nüfus sayım verileri gibi sayısal değerler içeren ölçütlere ne denir?

A) Nitel Ölçütler (EN ÇOK İŞARETLENEN: 12 Kişi)          B) Karma Ölçütler    C) Sabit Ölçütler

D) Tesadüfi Ölçütler          E) Nicel Ölçütler (DOĞRU: 184 kişi - %91,5)

 

En Zor Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir araştırmacıda olması gereken bilimsel tutum veya davranışlardan birisi değildir?

A) Kuşkucu ve açık fikirli olmak

B) Düşünce ve gözlemlerinde bağımsız kalabilmek

C) Karşı görüşlerde mantık arayabilmek

D) Teorik araştırma yapabilmek  (DOĞRU: 66 Kişi - %32,8)

         E) Kanıt için kararı erteleyebilmek (EN ÇOK İŞARETLENEN: 82 Kişi)

Türkçe