Diller

FBE 610 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi Arasınav ve Mazeret sınavı tarihleri

FBE-610 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersinin 2018-2019 Güz yarıyılı arasınavı 23 Kasım 2018 Cuma günü saat 14.00 de Kimya Mühendisliği anfilerinde ortak yapılacaktır. Arasınav ilk 6 (altı) bölümü kapsayacaktır. Sınavda çoktan seçmeli toplam 40 soru yer alacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Sınav süresi en fazla 90 dakika olarak düşünülmelidir.

Mazeret sınav tarihi 21 Aralık 2018 Cuma günü saat 14.00 de aynı yerde ve usul ile yapılacak olup belgeye dayalı geçerli mazereti bulunan öğrencilerin mazeretlerini bir dilekçe ekinde 14 Aralık 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Yılsonu notu hesaplamasında aşağıdaki yöntem kabul edilmiştir:

Yılsonu Notu = %50 Arasınav Puanı + %20 Uygulama Puanı + %30 Final Sınav Puanı

 

 

 

Türkçe