Diller

Tez Yazım Kuralları Kontrol Listesi

Savunma sınavında başarılı olan ve tescil için Enstitüye teslim edilecek tez kitapçıklarının ciltlenmeden önce yazım kuralları açısından kontrol edilmesi, zaman ve maddi kayıplara neden olabilecek hataların en aza indirilmesinde ve tez kitapçıklarının Enstitünün standartlarına uygun hazırlanmasında önem arzetmektedir. Bu aşamada öğrencilerimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Tez kitapçıklarının hazırlanmasında gerekli özenin gösterilmesinin ve aşağıdaki kontrol listesinin hazırlanarak hatalardan sakınılmasının hepimiz adına önemli bir kazanç olacağı unutulmamalıdır.

Tez Kitapçığı Yazım Kuralları Kontrol Listesi için buraya TIKLAYINIZ.

 

Türkçe