Diller

İşlem Basamakları ve İş Akışları

08.10.2017 Tarih ve 30204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 30.01.2018 tarihli Senato Esasları dikkate alınarak yeniden düzenlenen Enstitümüzün lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ait İşlem Basamakları ve İş Akışları 11.04.2018: 2018-15/20 tarih ve sayılı Enstitü Yönetim Kurulumuzda kabul edilerek 18.05.2018/264332 tarih ve sayı ile onaylanmıştır.

Öğrenci İşlemleri İş Akışları     
Enstitü Anabilim Dalı İşlemleri İş Akışları     

 

 

 

Türkçe