Diller

Tez Savunma Sınav Tarihleri

ADAY

PROGRAM  

KONU

TARİH

SAAT

YER-EABD

Elif ÖZDEMİR Y. Lisans Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin Enerji ve Ekserji Analizi 09.07.2019  14:00 Enerji Sistemleri Mühendisliği 
İlhami POYRAZ Y. Lisans Güç Sistemlerinde Gerilim Kararlılığı İndekslerinin Uç Öğrenme Algoritması ile Tahmini 12.07.2019  10:00 Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Neval ELİNÇ Y. Lisans Kayseri Belediyesi Molu Çöp Toplama Tesisinde Çöp Gazından Elektrik Üreten Tesisin Enerji ve Ekserji Analizleri  09.07.2019  10:00 Makine Eğitimi 
Gizem ÇETİNTAŞ Y. Lisans Ballıca ve Safran (Elazığ) Civarındaki Kırkgeçit Formasyonu’nun Kil Minerolojisi ve Jeokimyasal Özellikleri 16.07.2019  13:30 Jeoloji Mühendisliği 
Burcu KAYA Y. Lisans Aktuluk (Tunceli) Çevresi Tufa Çökellerinin Sedimantolojik ve Jeokimyasal Özellikleri 02.07.2019  10:00 Jeoloji Mühendisliği 
Büşra GÜNHAN Y. Lisans Bazı Sucul Bitkilerin Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyundaki Bazı Ağır Metalleri Alım Kapasitesinin Araştırılması  02.07.2019  14:00 Çevre Mühendisliği 
İmdat KAPLAN Y. Lisans Munzur ve Pülümür Çayları (Tunceli) Bentik Algleri ve Mevsimsel Değişimleri 28.06.2019  10:00 Biyoloji
Hacer DOĞAN Y. Lisans 2,2,4,4,6,6-Hekzakis(3-(Subsititüesinnamoil)-7-Oksi-2H-Chromen-2-On)Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Dielektrik ve Fotodiyot Özellikleri 12.07.2019  10:00 Kimya
Murat DEMİROL Y. Lisans PİRİDİN HALKALI KALKON SÜBSTİTÜE YENİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 12.07.2019 13:00 Kimya
Dilkhaz Y. M. Haji Mohammed Y. Lisans “Developing Cross-Platform Library Using Intel Multi-Os Engine (MOE)” 28.06.2019  10:00 Yazılım Mühendisliği 
Volkan AĞAOĞLU Y. Lisans DİYABETİK RETİNOPATİNİN ERKEN ALGILANMASI İÇİN MİKROANEVRİZMALARIN GÖRÜNTÜ İŞLEMEYLE BULUNMASI 05.07.2019  10:00 Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi 
Selçuk KARABULUT Y. Lisans Gelişmekte Olan Konut Alanlarında İmar Planı Ölçeğinde Kentsel Dönüşüm: Elazığ Örneği” 02.07.2019  10:00 İnşaat Mühendisliği Teknolojileri Programı
Ahmet KARATAŞ  Y. Lisans “Bulanık Optimizasyon Kullanılarak Kafes Sistemlerinin Optimum Boyutlandırılması” 11.07.2019  10:00 İnşaat Mühendisliği Teknolojileri Programı
Okan KARAKAŞ Y. Lisans “Kentsel Mekan Olarak Meydanların Mekansal Kalitesinin Ölçülmesine Dair Bir Araştırma: Malatya Yeni Cami Meydanı”  11.07.2019  10:00 Mimarlık
Aybike ÜSTÜNDAĞ  Y. Lisans Programlanabillir Kapı Dizileri Üzerinde Filtre Tasarım Yöntemleri 11.07.2019  14:00 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
İlhan CAN Y. Lisans Taşıtlarda Kullanılan Fren Balata Malzemelerinde Tanecik Boyutunun Frenleme Performansı Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması 05.07.2019  10:00 Makine Eğitimi 
           

 

Türkçe