Diller

ÖNEMLİ: FBE-610 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersini Almak Zorunda olan Öğrenciler

2016-2017 Güz yarıyılı sonunda 21 ulusal kredilik ders yükünü başarıyla tamamlamış olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin ilk kayıt tarihlerine bakılmaksızın FBE-610 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersini almaları zorunlu değildir. Enstitümüze İlk kaydı 2016-2017 Güz yarıyılı başında yapılan ve daha önceki lisansüstü eğitimleri süresince "Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği" içerikli bir ders almamış tüm öğrencilerimizin FBE-610 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersini alıp başarmaları zorunludur. Aksi taktirde, 20 Nisan 2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 34(5) maddesi gereğince mezuniyet hakkı kazanamayacaklardır.

Türkçe