Diller

Özel Öğrenci

Özel öğrenci kabulü
MADDE 45- a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü öğrencilerin aldığı derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
b) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
c) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
ç) Lisansüstü öğretim hakkı kazanan öğrenciler, özel öğrenci olarak aldığı derslerden notu 80/100 ve üzeri olmak koşulu ile en fazla 2 dersten muaf sayılabilir.
d) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak eğitim aldıkları süre lisansüstü eğitim süresinden sayılamaz.
Türkçe