Diller

Yatay Geçiş

Yatay Geçiş ve İntibak

Madde 13- Lisansüstü programlarda yatay geçiş ve intibak aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

a) Program yürütme kurulu/anabilim dalı kurul kararıyla talep edilen yatay geçiş kontenjanları, genel lisansüstü kontenjanlarıyla birlikte ilan edilir. Yatay geçiş için gerekli tüm koşullar ve istenilen belgeler ilanda belirtilir.

b) Yatay geçiş için enstitüye başvuran öğrenci, dilekçesine kayıtlı bulunduğu programda okuduğu dersleri ve aldığı notları, kayıt tarihini, okuduğu yarıyılları ve disiplin durumunu gösteren bir belgeyi eklemek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu öğrenciden başvuru için başka belgeler de isteyebilir.

c) Lisansüstü müracaatta belirtilen başvuru koşullarını sağlamak ve aldığı derslerin hepsinden başarılı olmak koşuluyla not ortalaması tezli ve tezsiz yüksek lisansta 70/100, doktorada ise 80/100 ve üzeri olan öğrencilerin başvurusu kabul edilir.

d) Enstitü yönetim kurulunda görüşülmek üzere, yatay geçiş için başvuran öğrenciler hakkında program/anabilim dalından görüş istenir. Program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu, öğrencilerin durumunu, programların ve derslerin eşdeğerlik ve yakınlıkları bakımından değerlendirir. Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin muaf tutulacağı dersler ve danışmanı, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinlik kazanır. Yatay geçişi uygun bulunmayan öğrencilerin ise kabul edilmeme nedeni enstitüye bir rapor ile bildirilir.

e) Bilimsel hazırlık programına ve programlar içerisinde açılan kurslara yatay geçiş yapılamaz.

f) Bir diploma için kullanılmamak koşuluyla bir öğrencinin; enstitüye asıl öğrenci olarak kaydolmadan önceki son dört yarıyıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından asıl öğrenci olarak alıp başardığı dersler, enstitünün ders başarı ölçütlerini sağlaması şartıyla danışmanı ve program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu programa kredi ve başarı notuyla birlikte aktarılabilir veya muaf tutulabilir.

Türkçe