Diller

Başvuru ve Koşullar

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME

Yüksek lisans programlarına müracaatlarda, başvurulan programın puan türünde standart ALES puanının en az 55 olma şartı aranır, yabancı dil şartı ve mezuniyet not ortalaması şartı aranmaz.

Değerlendirme: ALES puanının % 60’ı, lisans mezuniyet notunun % 30’u, varsa Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YÖKDİL-YDS) veya eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanının % 10’u toplanarak başarı puanı hesaplanır. Yabancı dil notunun değerlendirmeye alınabilmesi için puanın en az 40 olması gerekir. Başarı puanı 60 ve üzerinde olan adaylar başarı puanına göre sıralamaya tabi tutulur. Bu hesaplamada başarı puanı 60’ın altında olanların başvurusu kabul edilmeyeceğinden online başvuru yapmadan önce bu şartı dikkate alarak başvuru yapmaları gerekmektedir. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek listeler belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Lisans derecesini başvurduğu tezli yüksek lisans programından farklı alanda almış olan aday, öncelikle başvurduğu alanla ilgili yazılı olarak yapılacak Farklı Alan Sınavı (FAS)’na alınır. Bu sınavdan 50/100 ve üzerinde puan alan aday değerlendirmeye alınır. Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin dönüşümlerde YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınır. Ancak, transkriptinde dörtlük sistem ile birlikte 100’lük sistemle genel not ortalaması varsa YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaz. Üniversitemiz mezunlarının 4’lük sistem ile birlikte 100’lük sistemde not ortalaması yok ise merkez öğrenci işlerinden 100’lük sistemde transkript çıkartıp onunla online sisteme başvurmaları gerekmektedir.

* Lisans derecesini fakülte /bölüm/program birincisi olarak tamamlayan Fırat Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takip eden eğitim-öğretim yılı içerisinde, mezun olduğu anabilim/bilim dalında açılacak tezli yüksek lisans programına, başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile doğrudan kabul edilirler. Bölüm birincileri mevcut kontenjandan sayılırlar.

DOKTORA BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME

Yüksek lisans diploması ile başvuranların en az; programın puan türünde standart ALES ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YÖKDİL-YDS) veya eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil  sınavlardan 55 puan alması ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 75/100 olması gereklidir.

* Değerlendirme: ALES notunun %50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YÖKDİL-YDS) veya eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınavının %10’u alınarak hesaplanır. Puanı 70 ve üzerinde olan adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek listeler belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Aday, ilgili program/anabilim dalı başkanlığında yapılacak bilimsel değerlendirme yazılı ve sözlü sınavlarına girmek zorundadır. Sınavlardan birine girmeyen aday başarısız kabul edilir. Bu sınavdan 50/100 ve üzerinde puan alan aday, değerlendirmeye alınır.

Bilimsel değerlendirme sınav notu, yazılı ve sözlü puanların ortalaması alınarak hesaplanır, bir tutanakla kayıt altına alınır ve sınav evrakları enstitüye gönderilir. Lisans ve yüksek lisans derecesinin her ikisini de başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar, bilimsel değerlendirme sınavından önce başvurdukları alanla ilgili bir yazılı olarak yapılacak Farklı Alan Sınavı (FAS)’na alınır. Bu sınavdan 50/100 ve üzerinde puan alan aday, değerlendirmeye alınır.

* Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin dönüşümlerde YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınır. Ancak, transkriptinde dörtlük sistem ile birlikte 100’lük sistemle genel not ortalaması varsa YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaz. Üniversitemiz mezunlarının 4’lük sistem ile birlikte 100’lük sistemde not ortalaması yok ise merkez öğrenci işlerinden 100’lük sistemde transkript çıkartıp onunla online sisteme başvurmaları gerekmektedir.

DOĞRUDAN DOKTORA ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME,

Hazırlık sınıfı hariç dört yıllık lisans diploması ile doğrudan doktoraya başvuranların en az; ALES puanı 80, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YÖKDİL-YDS) veya eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanı 55 ve lisans mezuniyet notunun 4 üzerinden en az 3 olması gereklidir.

* Aday, ilgili program/anabilim dalı başkanlığında yapılacak bilimsel değerlendirme yazılı ve sözlü sınavlarına girmek zorundadır. Sınavlardan birine girmeyen aday başarısız kabul edilir.

* Bilimsel değerlendirme sınav notu, yazılı ve sözlü puanların ortalaması alınarak hesaplanır, bir tutanakla kayıt altına alınır ve sınav evrakları enstitüye gönderilir. Bu sınavdan 50/100 ve üzerinde puan alan aday, değerlendirmeye alınır.

Değerlendirme: ALES notunun %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YÖKDİL-YDS) veya eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınavının %10’u alınarak hesaplanır. Puanı 70 ve üzerinde olan adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek listeler belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

Türkçe