Diller

Politikamız

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç :

       Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve üniversitelerin ihtiyacı olan bilim uzmanı, yüksek mühendis, öğretim elemanı ve eğitimci yetiştirirken kaliteyi artırmak, uluslararası nitelikte çalışacak araştırmacı ve bilim adamı yetiştirmek, öğrencilerimizi yurt içinde projeler üretmeye sevk etmek sureti ile Enstitümüzün sürekli gelişen ve değişen dünyaya uyarlamasını sağlamaktır.

Hedeflerimiz:

  • Geçen yıllara oranla alınan tezli yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısını imkanlar ölçüsünde artırmak.
  • Fen ve Matematik alanlarında lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerden uygun olarak gelen tezsiz yüksek lisans kontenjanlarının arttırılması talebini karşılamak üzere kontenjanları arttırmak.
  • İdari hizmetin yürütülmesinde etkinlik kazandırmak üzere büro malzemesi, faks, bilgisayar ve yazıcı sayısını artırmak ve yenilemek.
  • Öğrenci hizmetlerinde verimi ve denetimi arttırmak üzere öğrenci otomasyonunda bazı değişiklikler  yapmak.
  • Lisansüstü ders, sınav ve danışmanlık ücretleri enstitümüz bütçesinden ödendiği için bu bütçe kaleminin artırılması gerekmektedir.
  • Lisansüstü tez sınavlarında üniversitemiz dışından görevlendirilecek öğretim üyelerine ödenmesi gereken yolluk yevmiyeler de enstitümüz bütçesinden karşılandığı için, bu bütçe kaleminin artırılması gerekmektedir.
  • Ulusal ve uluslararası lisansüstü öğrenci değişimini yaygınlaştırmak ve sayısını artırmak.
  • Enstitü bünyesinde yayınlanan Fen Bilimleri Dergisi, Mühendislik Bilimleri Dergisi ve Turkish Journal of Science and Technology dergilerinin Science ve Engineering Index vb. arama motorlarında taranmasını sağlamak.
  • Dergilerimizin bilimsel kalitesinin arttırılıp, uluslar arası arenada tanınabilirliğini temin etmek

ENSTİTÜMÜZ POLİTİKALARI

• Tez çalışmalarında bilime katkı sağlayacak, ülkemiz ihtiyaçlarını dikkate alarak öncelikli teknoloji alanlarında çalışma yapmak ve teknoloji üretimini dikkate almak; bilimsel çalışma ve araştırma yapmayı teşvik etmek

• Eğitim-öğretimde dünya standartlarına uymak

• Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek

• Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek

Türkçe