Diller

Komisyonlar

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Asaf VAROL Yazılım Mühendisliği
Prof. Dr. Mehmet ERDEM   Çevre Mühendisliği
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU Yazılım Mühendisliği
Doç. Dr. Nevin ÇELİK Makine Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Betül BEKTAŞ EKİCİ  Mimarlık 

Strateji Komisyonu

 
Prof. Dr. Engin AVCI Yazılım Mühendisliği
Prof. Dr. Sami EKİCİ    Enerji Sistemleri Mühendisliği
Prof. Dr. Servet SOYGÜDER   Makine Mühendisliği
Doç. Dr. Filiz KAR Kimya Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ORHAN Elektrik Elektronik Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Hasan POLAT Mimarlık

Eğitim-Öğretim ve Etik Komisyonu

Prof. Dr. Osman ÖZCAN   Fizik
Doç. Dr. Özge HANAY Çevre Mühendisliği
Doç. Dr. Murat KARABATAK Yazılım Mühendisliği
Doç. Dr. Yalın KılıçTÜREL Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

Doç. Dr. Melahat BEYARSLAN Jeoloji Mühendisliği
Doç. Dr. Serap SALER Su Ürünleri Temel Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZKAYNAK Yazılım Mühendisliği
Dr. Mehmet Ali ERTÜRK Jeoloji Mühendisliği
Dr. Türker TUNCER Adli Bilişim Mühendisliği

Paydaş Komisyonu

Doç. Dr. Resul ÇÖTELİ Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BAYKARA Yazılım Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Cafer BAL Mekatronik Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ULAŞ   Yazılım Mühendisliği
Doç. Dr. Köksal YILDIZ Fizik

Disiplinlerarası Koordinasyon Komisyonu

Doç. Dr. Sevcan KÜRÜM Jeoloji Mühendisliği
Doç. Dr. Asiye BAŞUSTA Su Ürünleri Temel Bilimler
Doç. Dr. İlhan AYDIN Bilgisayar Mühendisliği
Prof. Dr. Bilal ALATAŞ       Yazılım Mühendisliği
Doç. Dr. Mediha KÖK  Fizik
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz AKTAŞ POLAT İşletme
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAYA       Adli Bilişim Mühendisliği

 

Türkçe