Diller

2013-2017 Stratejik Plan

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

STRATEJİK PLAN

2013–2017

 

Düzenleme Tarihi : Aralık - 2012

 

 

İletişim Adresi:

Fırat Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Kampüsü

23119 ELAZIĞ

 

Tlf: + 90 424 212 27 07

Belgegeçer: + 90 424 236 99 55

E-posta: fenbilim@firat.edu.tr

Web Adresi: http://www.firat.edu.tr

 

 

İÇİNDEKİLER

  

1. ÖNSÖZ

2. YÖNETİCİ ÖZETİ

3. TARİHÇE

4. ENSTİTÜSÜ ORGANİZASYON ŞEMASI 

5. MİSYON.  

6. VİZYON

7. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

8. ENSTİTÜMÜZE BAĞLI ANABİLİM DALLAR

9. DEĞERLENDİRME

10. ÖĞRENCİ YAPISI

11. FİZİKİ ALTYAPI

12. BÜTÇELEME 

13. ENSTİTÜMÜZ POLİTİKALARI

14. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

15. SONUÇ

 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2013-2017 YILI STRATEJİK PLANI

 

1. ÖNSÖZ

Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) stratejik planının amacı; enstitünün güçlü ve zayıf yönlerinin, enstitü için fırsat ve sorunların nesnel bir şekilde saptanıp değerlendirilerek bilinçli bir kurumsal gelişim sürecinin başlatılmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

Enstitü stratejik planı kapsamında; misyon, vizyon, değerler, mevcut durum, enstitünün güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve olası sorunlarının belirlenmesi, 2013–2017 dönemi stratejileri ve bu stratejileri gerçekleştirmeye yönelik hedefler, bu hedeflere ulaşma oranlarını saptamak amacıyla belirlenen performans göstergeleri ve hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak eylem planları yer almaktadır.

 

2. YÖNETİCİ ÖZETİ

Fen Bilimleri Enstitüsü 2013–2017 yılları stratejik planı, Enstitünün vizyon, misyon ve temel değerleri ile kurumsal öz değerlendirme sonuçlarının yanı sıra, Enstitünün geleceğinin planlanması ve faaliyetlerinde kalitenin artırılmasına rehberlik edecek stratejileri içermektedir. Hazırlanan planın ana başlıkları şunlardır:

Fen Bilimleri Enstitüsü’nü tanıtıcı bilgiler: Bu bölümde enstitünün tarihçesi, akademik ve idari organizasyon şeması verilmiştir.

Enstitünün misyonu, vizyonu, temel değerleri, mevcut durum ve politikaları: Bu

bölümde, Enstitünün misyon ve vizyonu tanımlanmış ve mevcut durum verilmiştir. Enstitünün politikaları için varsayımlar ve politikalar açıklanmıştır.

Kurumsal değerlendirme: Bu bölümde, Fen Bilimleri Enstitüsü öz değerlendirme çalışmaları hakkında bilgi verilmiş ve enstitü paydaşları tanımlanmıştır.

Stratejiler: Bu bölümde, Enstitünün 2013–2017 yılları arasında uygulayacağı temel stratejiler açıklanmaktadır. Bunlar:

            a) Eğitim-Öğretim Stratejileri

            b) Bilimsel Araştırma Stratejileri

            c) Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejileri

            d) Alt Yapı Geliştirme Stratejileri

            e) İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri

            f) Çevre ve Sosyal Sorumluluk Stratejileri

olmak üzere başlıca altı başlık altında toplanmıştır.

 

3. TARİHÇE

Enstitümüz 2547 sayılı kanun uyarınca 20 Şubat 1983 tarihinde kurulmuş olup, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Elektrik Eğitimi, Makine Eğitimi, Metalurji Eğitimi, Yapı Eğitimi, Su Ürünleri Temel Bilimler, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ve Biyoteknoloji anabilim dalları olmak üzere 18 anabilim dalından oluşmaktadır. 1995 yılında Bilgisayar Mühendisliği, 1998 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 1999 yılında Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, 2003 yılında Biyomühendislik ve 2004 yılında İstatistik, 2011 yılında Mekatronik Mühendisliği, 2012 yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği anabilim dalları olmak üzere 9 anabilim dalı daha açılarak toplam anabilim dalı sayısı 27’e ulaşmıştır.

Halen Enstitümüz bünyesinde 7 anabilim dalında sadece yüksek lisans programı, 21 anabilim dalında hem yüksek lisans, hem de doktora programı açık olup, 2012–2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibariyle 909 yüksek lisans ve 296 doktora programı öğrencisi olmak üzere toplam 1205 öğrenci eğitimine devam etmektedir.

 

4. ENSTİTÜSÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

 

5. MİSYON

Fen Bilimleri alanında lisansüstü eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir yükseköğretim kurumu olup; evrensel insan değerlerini ve anlayışını benimsemiş özgür düşünüp davranabilen, kendine güvenli, donanımlı, pozitif düşünen, üretken, katılım, araştırma yeteneğine sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutan, yükseköğretim kurumları ile kamu ve özel kuruluşlarda görev alacak ve yol gösterecek araştırmacı, uzman ve öğretim elamanı yetiştirmektir.

 

6. VİZYON

            Hızla gelişen ve değişen bilim ve araştırma dünyasında değişen ihtiyaçlara anında ve yeterince cevap veren, gerekli araştırma alt yapı ve donanımlarına sahip, müfredatı ve başarısı sürekli sorgulanabilir, şeffaf, esnek, dinamik, endüstri ile işbirliği içinde olan, dünyaya açık bir yükseköğretim kurumu haline gelmektir.

 

7. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

 

Amaç :

Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve üniversitelerin ihtiyacı olan bilim uzmanı, yüksek mühendis, öğretim elemanı ve eğitimci yetiştirirken kaliteyi artırmak, uluslar arası nitelikte çalışacak araştırmacı ve bilim adamı yetiştirmek, öğrencilerimizi yurt içinde projeler üretmeye sevk etmek sureti ile Enstitümüzün sürekli gelişen ve değişen dünyaya uyarlamasını sağlamaktır.

 

Hedeflerimiz:

 

  • Geçen yıllara oranla alınan tezli yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısını imkanlar ölçüsünde artırmak.
  • Fen ve Matematik alanlarında lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerden uygun olarak gelen tezsiz yüksek lisans kontenjanlarının arttırılması talebini karşılamak üzere kontenjanları arttırmak.
  • İdari hizmetin yürütülmesinde etkinlik kazandırmak üzere büro malzemesi, faks, bilgisayar ve yazıcı sayısını artırmak ve yenilemek.
  • Öğrenci hizmetlerinde verimi ve denetimi arttırmak üzere öğrenci otomasyonununda bazı değişiklikler  yapmak.
  • Lisansüstü ders, sınav ve danışmanlık ücretleri enstitümüz bütçesinden ödendiği için bu bütçe kaleminin artırılması gerekmektedir.
  • Lisansüstü tez sınavlarında üniversitemiz dışından görevlendirilecek öğretim üyelerine ödenmesi gereken yolluk yevmiyeler de enstitümüz bütçesinden karşılandığı için, bu bütçe kaleminin artırılması gerekmektedir.
  • Ulusal ve uluslar arası lisansüstü öğrenci değişimini yaygınlaştırmak ve sayısını artırmak.
  • Enstitü bünyesinde yayınlanan Fen Bilimleri Dergisi, Mühendislik Bilimleri Dergisi ve Turkish Journal of Science and Technology dergilerinin Science ve Engineering Index vb. arama motorlarında taranmasını sağlamak.
  • Dergilerimizin bilimsel kalitesinin arttırılıp, uluslar arası arenada tanınabilirliğini temin etmek

 

 

8. ENSTİTÜMÜZE BAĞLI ANABİLİM DALLARI

 

 

Tablo 1. Anabilim Dalları ve Bilim Dalları

 

 

ANABİLİM DALLARI

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım

Donanım

Kuramsal Temeller

Biyoloji

Zooloji

Botanik

Genel Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Biyomühendislik

Biyomalzeme

Biyosüreç

Biyoelektronik

 

Biyoteknoloji

 

 

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Çevre Teknolojisi

 

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi

Kontrol Eğitimi

Elektronik Eğitimi

Bilgisayar Sistemleri

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Elektrik Makinaları

Elektrik Tesisleri

Telekominikasyon

Elektronik

 

Elektrik Eğitimi

Enerji Tesisleri Eğitimi

Elektrik Makineleri Eğitimi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Enerji Planlama ve Verimliliği

Isı Tekniği

Yakıtlar ve Yakma Teknolojileri

Petrol ve Doğalgaz

 

Fizik

Katıhal Fiziği

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Atom ve Molekül

Genel Fizik

Nükleer Fizik

 

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Hidrolik

Ulaştırma

Mekanik

Geoteknik

 

 

İstatistik

İstatistiksel Teorisi

Uygulama İstatistik

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

 

Jeoloji Mühendisliği

Genel Jeoloji

Mineraloji-Petrografi

Maden Yatakları ve Jeokimyası

Uygulama Jeoloji

 

Kimya

Analitik Kimya

Anorganik Kimya

Organik Kimya

Fizikokimya

Biyokimya

 

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Temel İşlemler ve Termodinamik

Kimyasal Teknolojiler

 

Makine Eğitimi

Enerji

Talaşlı Üretim

Tasarım ve Konst.

Otomotiv

Üretim Planlama ve Termodinamik

Mekanik-Makine Elemanları

 

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Mekanik

Makine Konstrüksiyon ve İmalat

Makine Teorisi ve Dinamiği

Enerji

 

Matematik

Uygulamalı Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Geometri

Cebir ve Sayısal Teorisi

Topoloji

Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Lojik

Mekatronik Mühendisliği

Kontrol Sistemleri

Mekanik Sistemleri

Elektronik Sistemler

Bilgisayar Sistemleri

 

Metalurji Eğitimi

Malzeme Eğitimi

Mekanik Metalurji Eğitimi

Kaynak

Döküm (Model) Eğitimi

Ekstraktif

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme

Üretim Metalurjisi

Otomotiv Mühendisliği

Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri

Taşıt Dinamiği ve Kontrol

Taşıt Tasarım

 

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Avlama Teknolojisi

İşleme Teknolojisi

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Hastalıklar

 

Su Ürünleri Temel Bilimler

İç Sular

Balıkçılık

Deniz Biyolojisi

 

Yapı Eğitimi

Yapı Eğitimi

Yapı Tasarımı Eğitimi

Geoteknik Eğt.

Restorasyon Eğt.

Yazılım Mühendisliği

 

 

Tablo 2. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Sayısal Bilgiler

 

 

Anabilim Dalı Sayısı

 

28

 

Bilim Dalı Sayısı

 

97

 

Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı

 

909

 

Doktora Öğrenci Sayısı

 

296

 

Toplam Öğrenci Sayısı

 

1205

Araştırma Görevlisi Sayısı

 

15

 

Toplam Yönetici Sayısı

 

3

 

Müdür

 

1

 

Müdür Yardımcısı

 

2

 

İdari Personel Sayısı

 

8

 

Tablo 3. Anabilim Dallarına Göre Öğretim Üyesi ve Öğrenci Sayıları

 

Anabilim Dalları

Öğretim Üyeleri

Öğrenci Sayıları

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Yüksek

Lisans

Doktora

Bilgisayar Mühendisliği

1

2

9

64

1

Biyoloji

7

1

6

40

27

Biyomühendislik

2

-

8

16

-

Biyoteknoloji

-

-

-

-

-

Çevre Mühendisliği

5

1

7

38

6

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi

1

1

1

59

-

Elektrik Eğitimi

-

1

1

6

-

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5

3

7

40

38

Enerji Sistemleri Mühendisliği

-

2

2

7

-

Fizik

10

4

5

48

31

İnşaat Mühendisliği

8

4

8

62

25

İstatistik

-

2

3

8

6

Jeoloji Mühendisliği

8

4

8

52

13

Kimya

14

7

5

72

39

Kimya Mühendisliği

8

1

5

23

6

Makine Eğitimi

1

-

5

30

20

Makine Mühendisliği

8

4

11

74

12

Matematik

6

10

6

62

32

Mekatronik Mühendisliği

1

2

3

14

-

Metalurji Eğitimi

3

-

4

55

6

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

4

2

4

25

4

Otomotiv Mühendisliği

1

3

-

4

0

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

1

1

1

5

2

Su Ürünleri Temel Bilimler

4

2

3

32

10

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

4

3

3

28

9

Yapı Eğitimi

-

-

4

37

5

Yazılım Mühendisliği

1

2

3

8

4

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DEĞERLENDİRME

 

Enstitümüzün son beş yıllık; ilan edilen, kaydolan, eğitime devam eden ve mezun olan öğrenci sayıları Tablo 3’de, Üniversitemize bağlı enstitülerin karşılaştırılması ise Tablo 4 ‘de verilmiştir.

 

 

 

Tablo 4. Son Beş Yılda İlan Edilen, Kaydolan, Öğrenimine Devam Eden ve Mezun Öğrenci Sayıları

 

Öğretim Yılları

 

İlan Edilen

Kayıt Olan

Eğitime Devam Eden

Mezun

 

2007-2008

961

171

599

140

2008-2009

761

312

617

92

2009-2010

669

388

975

189

2010-2011

503

361

875

165

2011-2012

640

334

995

185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5. Üniversitemize bağlı Enstitülerin Karşılaştırılması

 

ENSTİTÜLER

Fen Bilimleri

Sosyal Bilimler

Sağlık Bilimleri

Eğitim Bilimleri

 

Anabilim Dalı

 

28

 

13

 

34

 

10

 

Y.Lisans Programı

 

26

 

13

 

28

 

6

 

Doktora Programı

 

21

 

6

 

31

 

4

 

Toplam Öğrenci

 

1205

 

712

 

315

 

333

 

Yabancı Öğrenci

 

3

 

7

 

3

 

-

 

İdari Personel

 

8

 

6

 

6

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ÖĞRENCİ YAPISI

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünde 2007-2012 yılları arasında Lisansüstü Eğitimi gören öğrencilerin cinsiyetlerine bağlı olarak sayıları aşağıda verilen tablolarda sunulmuştur.

 

 

Tablo 6. İlan Edilen ve Kayıt Olan Öğrenciler

 

Öğretim Yılı

İlan Edilen Kontenjan

 

Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı

Y.Lisans

Doktora

Toplam

Y.Lisans

Doktora

Toplam

2007-2008

546

162

708

122

49

171

2008-2009

591

170

761

230

82

312

2009-2010

517

152

669

347

41

388

2010-2011

361

141

502

307

54

361

2011-2012

389

128

517

329

91

420

 

 

 

Tablo 7. Eğitime Devam Eden Öğrenciler

 

 

 

Y.Lisans

Doktora

Toplam

2007-2008

308

291

599

2008-2009

353

264

617

2009-2010

696

279

975

2010-2011

625

250

875

2011-2012

726

269

995

 

 

 

Tablo 8. Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

 

Öğretim Yılı

Yüksek Lisans

 

Doktora

 

Toplam

 

K

E

T

K

E

T

K

E

T

2007-2008

140

168

308

97

194

291

237

362

599

2008-2009

147

206

353

90

174

264

237

380

617

2009-2010

265

431

696

109

170

279

374

601

975

2010-2011

235

390

625

101

149

250

336

537

875

2011-2012

253

473

726

101

168

269

354

641

995

 

 

Tablo 9. Lisansüstü Mezun Öğrenci Sayıları

 

Öğretim Yılı

Yüksek Lisans

 

Doktora

 

Toplam

 

2007-2008

94

46

140

2008-2009

57

35

92

2009-2010

129

60

189

2010-2011

121

44

165

2011-2012

128

57

185

 

 

 

11. FİZİKİ ALTYAPI

 

Enstitümüz, 2012 yılının Ekim ayından itibaren Mühendislik Fakültesi kampüsündeki yeni binasında hizmete devam etmektedir. Enstitümüzde 8 adet büro, idari personel tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, bir adet arşiv odası ve bir adet depo bulunmaktadır. Bu mekânların toplam alanı 280 metrekaredir.

 

12. BÜTÇELEME

 

            Enstitümüzün son dört yıllık harcamaları Tablo 10’da verilmiştir.

 

Tablo 10. 2009-2012 yıllarındaki harcamalar (TL)

 

Giderler

2009

2010

2011

2012

Personel

1.808.000

2.342.652

2.635.000

2.720.320

Sosyal Güvenlik Primi

154.000

117.717

117.714

106.534

Yolluk-Yevmiye

7.500

17.353

10.195

14.000

Mal ve Hizmet Alımları

4.700

29.596

4.000

2.000

TOPLAM

1.974.200

2.507.318

2.766.909

2.843.494

 

 

 

13. ENSTİTÜMÜZ POLİTİKALARI

 

• Tez çalışmalarında bilime katkı sağlayacak, ülkemiz ihtiyaçlarını dikkate alarak öncelikli teknoloji alanlarında çalışma yapmak ve teknoloji üretimini dikkate almak; bilimsel çalışma ve araştırma yapmayı teşvik etmek

• Eğitim-öğretimde dünya standartlarına uymak

• Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek

• Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek

 

 

14. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

 

A) Özdeğerlendirme Çalışmaları

 

Üniversitemiz için hazırlanmış öz değerlendirme çalışmaları da esas alınarak kendi paydaşlarımızın görüşlerine başvurulacaktır.

Enstitümüzün eğitim-öğretimde başarılı olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı seviyesinin yükselebilmesi için işbirliği yapılması gereken iç ve dış paydaşları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

İç Paydaşlar

Akademik personel

İdari personel

Öğrenciler

Eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve idari birimleri

 

Dış Paydaşlar

Yükseköğretim Kurulu

Resmi kurumlar

Özel Sektör

Basın-yayın kuruluşları

Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşları

Mezun öğrenciler

 

B) Üstünlükler

1- Bilimsel yayın sıralamasında son yıllarda Türkiye’de ilk 20 üniversite içerisinde yer alınmasını sağlayan bir akademik çalışma ortamının bulunması

2- Üniversite bünyesinde Teknokent’in kurulmuş ve faaliyete geçmiş olması

3- Akreditasyon çalışmalarının yürütülüyor olması

4- Üniversitenin Erasmus programından yararlanma hakkını elde etmiş olması

6- Öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri için yurtdışındaki üniversitelerle iş birliği yapılması

7- Yeterli düzeyde kütüphane ve bilgiye ulaşım kolaylığının bulunması

8- Diploma Ekinin Avrupa Komisyonu ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen model esas alınarak tasarlanması

 

C) Fırsatlar

1- Organize Sanayi Bölgesinin bulunması, buradaki bazı şirketlerin uluslararası deneyime sahip şirketler olması

2- Üniversite bünyesinde kurulmuş olan Teknokent’in faaliyete geçmiş olması ve öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerin burada çalışma imkanının bulunması

3- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki üniversiteler ile protokol imzalanıp, işbirliğine gidilmesi

4- Üniversite-sanayi işbirliğinin başlaması

 

D) Zayıflıklar

1- Mezunlarla olan ilişkilerin azlığı

2- Üniversite birimlerinin paydaşlarıyla işbirliğinin yetersizliği

3- Erasmus gibi öğrenci değişim programlarına ilgili birimlerin yeterince önem vermemiş olması

4- Tanıtım ve halkla ilişkilerin yetersiz olması

5- Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarındaki üniversitelerle işbirliğinin istenilen düzeyde olmaması

6- Kurumsallaşmanın ve kurumsal kimliğin yeterince gelişmemesi

7- Öğretim elemanı başına düşen ders yükünün fazla olması

8- Üniversite içerisinde bilimsel çalışmalarda işbirliği eksikliği

9- Ulusal ve uluslararası proje imkânlarının değerlendirilmemesi, proje tekliflerinin yetersizliği

10- Diğer üniversitelerle yeterince ortak çalışmaların yürütülememesi

11- Burs işlerinin merkezileştirilerek burs sayısının azaltılması, ayrıca burs konusunda hayırseverlerden yeterince yararlanılamaması

 

E) Sorunlar

1- Öğretim elemanlarının ders yükü fazlalığından araştırmaya imkân bulamaması

2- Personel sıkıntısı, nitelikleri yeterli olan ve çalışmasında süreklilik gösterecek eleman temin edilmesindeki güçlük

3- Bölge sanayii’nden ortak Ar-Ge çalışmaları için isteğin azlığı

 

 

15. SONUÇ

Stratejik plan; kurumun gelecekteki konumunu belirlemeye yönelik bir çalışma olup, ileriki yıllarda yapılması düşünülen hedefleri ve amaçları net bir şekilde ortaya koymalıdır. Bu planlamanın başarılı bir şekilde yürütülmesi, paydaşların çalışmalara aktif olarak katılmaları, birim yöneticisinin koordinesi ve kurum yöneticisinin tam desteği ile gerçekleştirilecektir. Bu nedenle; birimimizin gelişmesine katkı sağlayacak olan stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının belirli sürelerde denetlenmesi, ortaya çıkan sonuçların hedeflerin ne kadarını sağladığı, amaç ve hedeflerin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması başarının ölçütü olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe