Diller

Cilt 28 Sayı - 2 İçindekiler

Cilt 28 Sayı - 2 İçindekiler

1-10 Tahar Çayı (Tunceli) Zooplanktonu Zooplankton of Tahar Stream (Tunceli) Aykut ÖCALAN,  Serap SALER 

11-14 Bainite ve Martensite Yapılarda Elektriksel Özdirenç Electrical Resistivity in Bainite and Martensite Structures Emine ALDIRMAZ 

15-22 Retina Görüntülerindeki Kan Damarlarının Belirlenmesi Extracting Blood Vessels In Retina Layer Images Erkan TANYILDIZI, Serhat OKUR 

23-27 Cam Elyaf Takviyeli Plastik Kompozitlerde Delme Parametrelerinin Deformasyon Faktörüne Etkisinin Araştırılması Investigation of Drilling Parameters Effect On Delamination Factor in With Glass Fiber Reinforced Plastic Composites Faruk KARACA 

29-33 Parça Parça Lineer Memristor Tabanlı Chua Osilatorunun LabVIEW’de Gerçekleştirilmesi Implementation of PWL Memristor Based Chua’s Oscillator in LabVIEW Hasan GÜLER, Turgay KAYA 

35-42 Atık Plastiğin Kömür ve Biokütle ile Birlikte Yakılarak Değerlendirilmesi The Evaluation Of Waste Plastic Burned With Lignite And Biomass Neslihan DURANAY, Melek YILGIN 

43-49 Ortam Gürültü Seviyesi Uyarlamalı ve Mikro Denetleyici Destekli Saf Ton Odyometre Gerçekleştirilmesi Implementation of Pure Tone Audiometer Based on Environment Noise Level and Supported by Microcontroller Mehmet Cem ÇATALBAŞ, Hasan GÜLER, Arif GÜLTEN 

51-55 Farin İlavesinin Çini Bünye Özelliklerine Etkisi Effect of Farine Addition on the Properties of Chinaware Bodies Hülya KAFTELEN 

57-66 İki Bölgeli Güç Sistemininin Optikten Esinlenen Optimizasyon Algoritması ile Optimal Yük Frekans Kontrolü Optimal Load frequency control in two area power systems with Optics Inspired Optimization Mahmut Temel ÖZDEMİR, Dursun ÖZTÜRK 

67-72 Simetrik I ve Q Kanalı Sinyalleri Kullanılarak Yeni Bir MSK Mimarisinin Tasarımı Design of A New MSK Architecture Using Symmetrical I And Q Channel Signals Mehmet Sönmez, Ayhan Akbal 

73-82 Türkmentokat-Karatepe (Eskişehir) Bölgesi Yumrulu Sepiyolitlerinin (Lületaşı) Mineralojik Özellikleri ve  Karakterizasyonu Mineralogy and  Charectarizations of Nodular Sepiolite (meerschaum) of Türkmentokat-Karatepe District (Eskişehir) Eren Cumhur IŞIK, Melahat BEYARSLAN 

83-88 Poligon Şekilli Etik Performansın Algoritması Algorithm of Polygon Shaped Ethical Performance Muharrem Tuncay GENÇOĞLU 

89-98 Balığın Kuruma Davranışı Üzerinde Parça Etkisi ve Sistemin Enerji Gereksiniminin İncelenmesi Investigation of the Energy Requirement of System and the Effect of Piece on the Drying Behavior of Fish Murat Erdem, Yasin Varol, Hakan Fehmi Öztop, İsmail Türkbay 

99-108 Güneş Takip Sistemlerinde Maksimum Çıkış Gerilimi için Bulanık- Genetik Algoritma Tabanlı Sistem Tasarımı The Design of Fuzzy-Genetic Algorithm Based Sun Tracking System for Maximizing Output Voltage Turgay KAYA,  Hasan GÜLER 

109-118 Türk İmalat Sanayinin Örgütsel Stres Faktörlerinin Ölçülmesi Evaluation of Organizational Stress Factors in Turkish Manufacturing Industry Tarık ÇAKAR 

119-133 Limon Kabuğundan Elde Edilen Selüloz ve Karboksimetil Selülozun Reolojik Özellikleri Rheological Properties of Cellulose and Carboxymethylcellulose from Lemon Peel Ayşegül AYTEN, Nurhan ARSLAN 

135-141 Karbon Nanotüp Katkılı Anataz Fazındaki TiO2’in Optik Ve Elektriksel Özelliklerine Rutil Fazının Etkisi The Effect of Rutile Phase to Electrical and Optical Properties of TiO2 with Anataze Phase Reinforced Carbon Nanotube Ömer GÜLER, Seval Hale GÜLER, Ertan EVİN 

143-147 Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Türkiye İçin Kara Yüzey Sıcaklığının Modellenmesi Land Surface Temperature Modeling For Turkey Using Artificial Neural Networks Ozan Şenkal 

149-158 Adli Bilişim Mühendisliği Müfredatı ve Gereksinimleri Digital Forensics Engineering Curriculum and Requirements Erhan AKBAL, Şengül DOĞAN, Mustafa KAYA 

159-167 Bir Kenarı Açık Kanal İçerisinde Bulunan Elektronik Elemanın Soğutulmasının Sayısal Olarak İncelenmesi Numerical Investigation of Electronic Component Cooling in a Partially Open Cavity Ahmet KOCA 

169-174 Çam Kozalağıyla Bazik Mavi 3Adsorpsiyonu Adsorption of Basic Blue 3 by Raw Pinecone M. Şaban TANYILDIZI, M. Ali UYGUT 

175-183 Cam Lif Takviyeli Çimento Harçlarının Sülfat Direncine Mermer Tozu İlavesinin Etkisi Effect of Marble Dust Addition on the Sulphate Resistance of Glass Fiber Reinforced Cement Mortars Birsu Alişer, Servet YILDIZ, Oğuzhan KELEŞTEMUR 

185-188 Sosyal Güvenlik Kurumu Biyometrik Kimlik Doğrulama Sisteminin Problemleri ve Olası Çözüm Önerileri Problems and Possible Solutions of Social Security Institution Biometric Authentication Systems Fatih ÖZKAYNAK 

189-200 Atık Mermer Tozu ve Cam Lif Katkılı Betonun Mekanik ve Fiziksel Özellikleri Üzerine Karbonatlaşmanın Etkisi Effect of Carbonation on Mechanical and Physical Properties of Concrete with Waste Marble Dust and Glass Fiber Leyla Gülan, Servet YILDIZ, Oğuzhan KELEŞTEMUR 

201-206 Yüksek-Sıcaklık Cu-Al-Fe-Co Şekil Hatırlamalı Alaşımının İzotermal Oksidasyon Davranışının İncelenmesi Investigation of Isothermal Oxidation Behaviour of High-Temperature Cu-Al-Fe-Co Shape Memory Alloy Köksal YILDIZ 

207-216 Maskelenmiş Veriler için Kümeleme-Tabanlı Şilin Atak Tespit Yöntemi Clustering-based Shilling Attack Detection Method for Masked Data Alper Bilge, Zeynep Batmaz, Hüseyin Polat 

217-220 Kriptolojide İntegral Dönüşümünün Kullanımı Use of Integral Transform in Cryptology Muharrem Tuncay GENÇOĞLU 

221-232 PTA Yöntemi kullanılarak FeCrC, FeB ve FeW Alaşımlarıyla Kaplanan AISI 1020 Çeliğinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Investigation of Microstructure and Mechanical Properties of FeCrC, FeB and FeW Alloys Coated AISI 1020 Steel Using PTA Method Turan GÜRGENÇ, Cihan ÖZEL 

233-239 Matris Konverter Beslemeli Self Kontrollü Senkron Motorda Amortisör Sargı Etkileri Effects of Damper Winding in Matrıx Converter Fed Self Controlled Synchronous Motor Abuzer ÇALIŞKAN, Ahmet ORHAN 

241-245 Otonom Bir Traktörün Yörünge Kontrolü Trajectory Control of an Autonomous Tractor İkbal ESKİ 

247-253 Dental İşlemlerde Kullanılan Frez Tiplerinden Birkaçının Sıcaklığa Etkisinin Sonlu Elemanlar Metodu ile Modellenmesi Modelling Effects of Some Dental Burs Types on Temperature by Fem Sinan SEZEK 

255-258 OTA’lar Kullanılarak İndüktörsüz Ayarlanabilir İdeal Voltaj ve Akım Transformatörü Gerçeklemesi Implementation of an Inductor-Free Adjustable Turns-Ratio Ideal Voltage and Current Transformer Using OTA’s Yavuz SARI 

259-266 Toz Metalurjisi Yöntemi ile Üretilen Al-Si/B4C Kompozit Malzemenin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması The Investigation of Microstructure and Mechanical Properties of Al-Si/B4C Composites Produced by Using Powder Metallurgy Method Niyazi Yılmaz ÇOLAK, Hüseyin TURHAN 

267-273 Astragalus angustifolius, Artemisia ve Juncus effusus'un Uranyum ve Toryum için Biyoakümülatör Özellikleri Bioaccumulator Characteristics for Uranium and Thorium of Astragalus angustifolius, Artemisia ane Juncus effusus Leyla KALENDER, Ömer Nedim ALÇİÇEK 

275-281 Bir Enerji Depolama Tankının Farklı Konumlarının Erime Ve Katılaşma Sürecine Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi A Numerical Investigation of Effect of Position of the Thermal Energy Storage Container for the Melting and Solidification Process Müjdat FIRAT , Mutlu OKCU, Yasin VAROL

283-289 Bir Modülüs Fonksiyonu Yardımıyla Tanımlı Bulanık Sayı Dizilerinin İstatistiksel Yakınsaklığı Üzerine On Statistically Convergence of Sequences of Fuzzy Numbers by a Modulus Function Hıfsı ALTINOK

291-302 Web Sunucu Erişim Kütüklerinden Web Ataklarının Tespitine Yönelik Web Tabanlı Log Analiz Platformu Web Based Log Analysis Platform for Detection of Web Attacks from Web Server Access Logs Muhammet BAYKARA, Resul DAŞ, Gürkan TUNA 

 

 

Türkçe