Diller

Sayı 27- İçindekiler MBD

     27(1) İcindekiler MBD

1.  Elazığ İli’nde Faaliyet Gösteren Tavuk Çiftliklerindeki Atıklardan Elde Edilebilecek Enerji Potansiyelinin Değerlendirilmesi Hande TÜRK, Nilüfer NACAR KOÇER, Özge KAYA HANAY

2. Gerçek Nesnelerin RGB Görüntüleri Üzerine Kinect-Nokta Bulutlarının Uyarlanması Erdal ÖZBAY, Ahmet ÇINAR

3. Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Sayısal İşaret İşlemcisi ile Histerezis Akım Denetleyicili Alan Yönlendirme Kontrolünün Gerçekleştirilmesi Sencer ÜNAL, Mehmet ÖZDEMİR

4. En az Miktarda Süper Akışkanlaştırıcı ve Kireçtaşı Tozu Kullanarak Düşük Maliyetli KYB Üretimi Kazım TÜRK, Paki TURĞUT, Bilal ÇELİK KELSOY

5. Barit (BaSO4) Maddesinin Ahşapta Emprenye Edilebilme Özelliği ve Yoğunluk Üzerine Etkisi Hüseyin TAN, Hüseyin PEKER

6. İki-Seviyeli SHEPWM İnverter için Genetik Algoritma Kullanılarak Anahtarlama Açılarının Belirlenmesi Erkan DENİZ

7. Paleontolojik Çalışmalarda Global Mapper v14.0 Programının Kullanımı Sibel KAYĞILI

8. Infrared Kurutucuda Ayçiçeği Tohumlarının Kuruma Davranışı ve Kuruma Modellerine Uyum Analizi Mehmet KALENDER, Cevdet AKOSMAN

9.  Farklı Yönlere Göre Değişen Opaklık Saydamlık Oranının Isıtma ve Soğutma Enerjisine Etkisi Hakan ÜNALAN, Emrah GÖKALTUN

10. Uzun Dönem Evrim Hücresel Sistemleri için Karma Trafik Durumunda Çeşitli İniş Yolu Çizelgeleme Yöntemlerinin Başarım Karşılaştırması Aykut KALAYCIOĞLU 

11. Geli Dere (Baskil-Elazığ) Çevresindeki Verbascum euphraticum L. Köklerinde ve Üzerinde Yetiştiği Dere Sedimentindeki As, Cu, Mn, Pb ve Zn’nun Dağılımı Hatice KARA, Leyla KALENDER 

12 Sitrik Asitle Modifiye Edilmiş Şeker Pancarı Küspesi ile Sulu Çözeltilerden Pb(II) ve Cd(II) Giderilmesi Hasan Arslanoğlu1, Fikret Tümen

Türkçe