Diller

2019-2020 AKADEMİK TAKVİM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI

09- 29 Eylül 2019

Katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi

16- 30 Eylül 2019

Ders kayıtları

18-20 Eylül 2019

Özel öğrenci statüsü başvuru dönemi

23 Eylül- 11 Ekim 2019

Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması

26-30 Eylül 2019

Özel öğrenci kayıtları

30 Eylül 2019

Güz yarıyılı başlangıcı (derslerin başlaması)

11 Ekim 2019

Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme ve ekleme yapması

11 Ekim 2019

Geçici izinli sayılmak için başvurunun son günü

28 Ekim- 22 Aralık 2019

Ara sınav dönemi

05 Ocak 2020

Ara sınav ve mazeret sınav notlarının otomasyondan ilanı için son tarih

05 Ocak 2020

Güz yarıyılı sonu

06 -19 Ocak 2020

Genel sınav dönemi (Seminer Sunumu Dahil)

23 Ocak 2020

Genel sınav notlarının otomasyonda ilan edilmesi için son tarih

27 Ocak-02 Şubat 2020

Bütünleme sınav dönemi

05 Şubat 2020

Bütünleme sınav notlarının otomasyonda ilan edilmesi için son tarih

31 Ocak 2019

Seminer kitapçıklarının enstitülere teslimi için son tarih

31 Ocak 2019

Tezlerin enstitülere teslimi için son tarih (Tezlerin ciltlenmiş son hali)

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ
BAHAR YARIYILI

03-15 Şubat 2020

Katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi

03-05 Şubat 2020

Özel öğrenci statüsü başvuru dönemi

03-16 Şubat 2020

Ders kayıtları

17 Şubat 2020

Bahar yarıyılı başlangıcı (derslerin başlaması)

01-21 Şubat 2020

Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması

12-14 Şubat 2020

Özel öğrenci kayıtları

28 Şubat 2020

Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme ve ekleme yapması

28 Şubat 2020

Geçici izinli sayılmak için başvurunun son günü

16 Mart-08 Mayıs 2020

Ara sınav dönemi

20 Mayıs 2020

Ara sınav ve mazeret sınav notlarının otomasyondan ilanı için son tarih

24 Mayıs 2020

Bahar yarıyılı sonu

01 -14 Haziran 2020

Genel sınav dönemi (Seminer Sunumu Dahil)

17 Haziran 2020

Genel sınav notlarının otomasyonda ilan edilmesi için son tarih

22-28 Haziran 2020

Bütünleme sınav dönemi

01 Temmuz 2020

Bütünleme sınav notlarının otomasyonda ilan edilmesi için son tarih

15 Temmuz 2020

Seminer kitapçıklarının enstitülere teslimi için son tarih

28 Ağustos 2020

Tezlerin enstitülere teslimi için son tarih (Tezlerin ciltlenmiş son hali)

 

Türkçe