Diller

2018-2019 AKADEMİK TAKVİM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI 

03-23 Eylül 2018

Güz yarıyılına ait katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi

10-24 Eylül 2018

Ders kayıtları

03-05 Eylül 2018

Özel öğrenci statüsü başvuru dönemi

10- 28 Eylül 2018

Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması

19-21 Eylül 2018

Özel öğrenci kayıtları

24 Eylül 2018

Güz yarıyılı başlangıcı (derslerin başlaması)

05 Ekim 2018

Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme ve ekleme yapması

05 Ekim 2018

Geçici izinli sayılmak için başvurunun son günü

30 Ekim- 16 Aralık 2018

Ara sınav dönemi

28 Aralık 2018

Ara sınav ve mazeret sınav notlarının otomasyondan ilanı için son tarih

28 Aralık 2018

Güz yarıyılı sonu

31 Aralık 2018-13 Ocak 2019

Genel sınav dönemi (Seminer Sunumu Dahil)

17 Ocak 2019

Genel sınav notlarının otomasyonda ilan edilmesi için son tarih

19-27 Ocak 2019

Bütünleme sınav dönemi

30 Ocak 2019

Bütünleme sınav notlarının otomasyonda ilan edilmesi için son tarih

25 Ocak 2019

Tezlerin enstitülere teslimi için son tarih (Tezlerin ciltlenmiş son hali)

31 Ocak 2019

Seminer kitapçıklarının enstitülere teslimi için son tarih

   

FIRAT ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ
BAHAR YARIYILI 

01 Şubat -09 Şubat 2019

Bahar yarıyılına ait katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi

01 Şubat -10 Şubat 2019

Ders kayıtları

29-31 Ocak 2019

Özel öğrenci statüsü başvuru dönemi

11 Şubat 2019

Bahar yarıyılı başlangıcı (derslerin başlaması)

01-15 Şubat 2019

Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması

14-15 Şubat 2019

Özel öğrenci kayıtları

22 Şubat 2019

Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme ve ekleme yapması

22 Şubat 2019

Geçici izinli sayılmak için başvurunun son günü

11 Mart-03 Mayıs 2019

Ara sınav dönemi

17 Mayıs 2019

Ara sınav ve mazeret sınav notlarının otomasyondan ilanı için son tarih

17 Mayıs 2019

Bahar yarıyılı sonu

20 Mayıs-02 Haziran 2019

Genel sınav dönemi (Seminer Sunumu Dahil)

10 Haziran 2019

Genel sınav notlarının otomasyonda ilan edilmesi için son tarih

17-23 Haziran 2019

Bütünleme sınav dönemi

26 Haziran 2019

Bütünleme sınav notlarının otomasyonda ilan edilmesi için son tarih

28 Haziran  2019

Seminer kitapçıklarının enstitülere teslimi için son tarih

16 Ağustos 2019

Tezlerin enstitülere teslimi için son tarih (Tezlerin ciltlenmiş son hali)

 

 

Türkçe