Diller

Üst Menu

User menu

Tez Yazım Kılavuzu

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ

Tez Yazım Kılavuzu

Elazığ-2013

 

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarında hazırlanacak olan Yüksek Lisans, Doktora tezi ve seminerlerinin yazılmasında standardı sağlamak amacıyla yeni tez yazım kılavuzu hazırlanmıştır. Enstitü yönetim kurulunun kararı ile 2009-2010 öğretim yılından itibaren teslim edilecek tez ve seminerlerin bu yazım kılavuzunda belirtilen esaslara göre hazırlanması öngörülmüştür. Bu kılavuzda, bilimsel yazım ilkeleri açık bir şekilde örnek yazılımlar ile birlikte kısa ve öz olarak belirtilmiştir.

Enstitümüzün kuruluşundan bu yana sürekli tartışılarak bugünkü durumuna gelen tez yazım kılavuzuna öğrencilerimizin daha kolay erişebilmesi için, bir kitapçığa dönüştürülmesi düşünülmektedir.

Tez Yazım Kılavuzunun bu aşamaya gelmesinde emeği geçen Enstitü müdür yardımcılarına teşekkür eder, öğrencilerimize faydalı olmasını dilerim.

 

 

 

Prof. Dr. Soner ÖZGEN 

Enstitü Müdürü      

 

Tez Yazım Klavuzunu indirmek için tıklayınız ..                                                                    

 

 

Türkçe