Diller

Yönetmelikler

Yeni Yönetmelik Yayınlanmıştır: Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (08.10.2017 tarih ve 30204 saylı Resmi Gazete) yürürlüğe girmiştir.

Yürürlükte Olan

Yönetmelik (08.10.2017)

Senato Esasları (30.01.2018)

---------------------------------------------------------------------------------------

 

ÖNCEKİ

Yönetmelik (01.04.2013)

 

Türkçe