Diller

Genel Bilgi

TARİHÇE

       Enstitümüz 2547 sayılı kanun uyarınca 20 Şubat 1983 tarihinde kurulmuş olup, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Elektrik Eğitimi, Makine Eğitimi, Metalurji Eğitimi, Yapı Eğitimi, Su Ürünleri Temel Bilimler, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ve Biyoteknoloji anabilim dalları olmak üzere 18 anabilim dalından oluşmaktadır. 1995 yılında Bilgisayar Mühendisliği, 1998 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 1999 yılında Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, 2003 yılında Biyomühendislik ve 2004 yılında İstatistik, 2011 yılında Mekatronik Mühendisliği, 2012 yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği anabilim dalları olmak üzere 9 anabilim dalı daha açılarak toplam anabilim dalı sayısı 27’e ulaşmıştır.

      Halen Enstitümüz bünyesinde 7 anabilim dalında sadece yüksek lisans programı, 21 anabilim dalında hem yüksek lisans, hem de doktora programı açık olup, 2012–2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibariyle 909 yüksek lisans ve 296 doktora programı öğrencisi olmak üzere toplam 1205 öğrenci eğitimine devam etmektedir.

MİSYON

      Fen Bilimleri alanında lisansüstü eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir yükseköğretim kurumu olup; evrensel insan değerlerini ve anlayışını benimsemiş özgür düşünüp davranabilen, kendine güvenli, donanımlı, pozitif düşünen, üretken, katılım, araştırma yeteneğine sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutan, yükseköğretim kurumları ile kamu ve özel kuruluşlarda görev alacak ve yol gösterecek araştırmacı, uzman ve öğretim elamanı yetiştirmektir.

VİZYON

       Hızla gelişen ve değişen bilim ve araştırma dünyasında değişen ihtiyaçlara anında ve yeterince cevap veren, gerekli araştırma alt yapı ve donanımlarına sahip, müfredatı ve başarısı sürekli sorgulanabilir, şeffaf, esnek, dinamik, endüstri ile işbirliği içinde olan, dünyaya açık bir yükseköğretim kurumu haline gelmektir.

Türkçe