Languages

Tez Savunma Sınav Tarihleri

ADAY

PROGRAM  

KONU

TARİH

SAAT

YER-EABD

Muhammet AYDIN

Doktora          

Üç Serbestlik Dereceli Triglide Paralel Robotun Tasarımı ve Haptik Kontrolü

24.01.2018

10:00 

Makine Mühendisliği

Ahu ERCAN

Doktora

Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisinde Kararlılık Problemleri

26.01.2018

10:00

Matematik

Lütfü BAYRAK Y. Lisans İKİ YÖNLÜ YAYILMA FONKSİYONU KULLANARAK SAYDAM VE YARI SAYDAM NESNELERİN AYDINLATILMASI. 31.01.2018  10:00 Bilgisayar Mühendisliği
Ali DEMİR  Y. Lisans TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN SEGMENTLERİN MİKROYAPI, MEKANİK ÖZELLİK VE AŞINMA DAVRANIŞLARINA ALAŞIM ELEMENTLERİNİN ETKİSİ 05.02.2018  10:00 Metalurji Eğitimi
Merve PARLAK BAYDOĞAN Y. Lisans Retinal Hastalıkların Tespiti İçin Görüntü İşleme Yöntemleri Kullanılarak Optik Diskin Bölütlenmesi”  09.02.2018  10:00 Yazılım Mühendisliği
Vahtettin Cem BAYDOĞAN Y. Lisans Sosyal Örümcek Algoritmasıyla Sosyal Ağlarda Duygu Analizi 26.01.2018  10:00 Yazılım Mühendisliği
Eric Thomas TRELEASE Y. Lisans Poliüretan Köpük ile Doldurulmuş Bal Peteği Sandviç Plakların Titreşim Analizi 25.01.2018 10:00 Makine Mühendisliği
Cihat Can SUSAM Y. Lisans Budaklı-Bölükyazı (Hizan-Bitlis) Arasındaki Metamorfitlerin Petrolojisi ve İzotop Jeokimyası 25.01.2018 10:30 Jeoloji Mühendisliği
Hatice YILDIRIM Y. Lisans Sazan (Cyprinus carpio) ve Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda İrisin Pepitinin ELİSA Yöntemiyle Araştırılması 25.01.2018 10:00 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Hilal DAL Y. Lisans “Atık Kâğıtların Hidrolizinde Manyetik Partiküle İmmobilize Selülaz Enzim Kompleksinin Kullanımı” 16.02.2018  10:00 Biyomühendislik
Ayşe KUMARGAL Y. Lisans 3- Boyutlu Uzayda Katı Cisimler Arasındaki Temas Koordinatları 09.02.2018  14:00 Matematik
Gökhan Şerif GÜNER Y. Lisans A1-2024 Alaşımının İletkenliğine Isıl İşlemin Etkilerin Deneysel Araştırılması 31.01.2018  10:00 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tek. Prog.
           
           
           
           
           
           
           

 

Turkish