Languages

2017-2018 AKADEMİK TAKVİM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

 

25 Ağustos –12  Eylül 2017

Güz yarıyılına ait katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi

26 Ağustos –13 Eylül 2017

Ders kayıtları

28-31 Ağustos 2017

Özel öğrenci statüsü başvuru dönemi

5 Eylül–28 Eylül 2017

Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması

11 Eylül 2017

Güz yarıyılı başlangıcı (derslerin başlaması)

13-15 Eylül 2017

Özel öğrenci kayıtları

22 Eylül 2017

Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme ve ekleme yapması

22 Eylül 2017

Geçici izinli sayılmak için başvurunun son günü

9 Ekim–3 Aralık 2017

Ara sınav dönemi

16 Aralık 2017

Güz yarıyılı sonu

18-31 Aralık 2017

Genel sınav dönemi (Seminer Sunumu Dahil)

04 Ocak 2018

Genel sınav notlarının otomasyonda ilan edilmesi için son tarih

08-14 Ocak 2018

Bütünleme sınav dönemi

17 Ocak 2018

Bütünleme sınav notlarının otomasyonda ilan edilmesi için son tarih

26 Ocak 2018

Tezlerin enstitülere teslimi için son tarih (Tezlerin ciltlenmiş son hali)

26 Ocak 2018

Seminer kitapçıklarının enstitülere teslimi için son tarih

 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ

BAHAR YARIYILI

23-26 Ocak 2018

Özel öğrenci statüsü başvuru dönemi

26 Ocak -4 Şubat 2018

Bahar yarıyılına ait katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi

27 Ocak – 5 Şubat 2018

Ders kayıtları

29 Ocak 2018

Bahar yarıyılı başlangıcı (derslerin başlaması)

06-08 Şubat 2018

Özel öğrenci kayıtları

12 Şubat 2018

Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması için son tarih

12 Şubat 2018

Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme ve ekleme yapması

12 Şubat 2018

Geçici izinli sayılmak için başvurunun son günü

26 Şubat- 21 Nisan 2018

Ara sınav dönemi

05 Mayıs 2018

Bahar yarıyılı sonu

07-20 Mayıs 2018

Genel sınav dönemi (Seminer Sunumu Dahil)

23 Mayıs 2018

Genel sınav notlarının otomasyonda ilan edilmesi için son tarih

28 Mayıs–03 Haziran 2018

Bütünleme sınav dönemi

06 Haziran 2018

Bütünleme sınav notlarının otomasyonda ilan edilmesi için son tarih

22 Haziran 2018

Seminer kitapçıklarının enstitüye teslimi için son tarih

10 Ağustos 2018

Tezlerin enstitülere teslimi için son gün (Tezlerin ciltlenmiş son hali)

 

 

Turkish